Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Kiên Giang >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 TKG 1 Văn Phú Duy An N 29
2 TKG 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 TKG 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 TKG 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 TKG 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 TKG 102 Bùi Minh Huy N 13
7 TKG 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)