Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế 20
2 D340101 Quản trị kinh doanh 20
3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20
4 D340107 Quản trị khách sạn 20
5 D340115 Marketing 20
6 D340120 Kinh doanh quốc tế 20
7 D340199 Thương mại điện tử 20
8 D340201 Tài chính - Ngân hàng 20
9 D340301 Kế toán 20
10 D340404 Quản trị nhân lực 20
11 D380107 Luật kinh tế 20
12 D220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) 25 Tiếng anh nhân đôi
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn