Đã có ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 8 MÔN THI NĂM 2015 -  ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC CỦA BỘ GIÁO DỤC Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Môn Văn năm 2015


Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 → BẤM ĐÂY

------------------------------------------------------------------------

Để chờ nhận Đáp Án các môn thi THPT Quốc Gia năm 2015, soạn:

DATN TênMôn MãĐề gửi 8702

VD: Bạn vừa thi xong môn SINH, mã đề 325 soạn tin:

DATN SINH 325 gửi 8702

Xem hướng dẫn chi tiết Bấm đây !

Kết quả tìm nguyện vọng 2 năm 2014

STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu xét tuyển NV2/NV3
1 MBS Đại học Mở TP. HCM D340101 A, A1, D1 70
2 MBS Đại học Mở TP. HCM D340201 A, A1, D1 70
3 MBS Đại học Mở TP. HCM D340301 A, A1, D1 70
4 MBS Đại học Mở TP. HCM D340405 A, A1, D1 50
5 MBS Đại học Mở TP. HCM D420201 A, A1/B 70
6 MBS Đại học Mở TP. HCM D510102 A, A1 60
7 MBS Đại học Mở TP. HCM D580302 A, A1, D1 50
8 TCT Đại học Cần Thơ D480201 A,A1 20
9 TCT Đại học Cần Thơ D620116 A,A1 25
10 TCT Đại học Cần Thơ D850102 A,A1,D1 25
11 HUI Đại học công nghiệp TP HCM A, A1, D1 50
12 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C340301 A, A1, D1 30
13 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C480201 A, A1 50
14 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510201 A, A1 10
15 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510202 A, A1 30
16 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510205 A, A1 10
17 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510206 A, A1 50
18 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510301 A, A1 20
19 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510302 A, A1 60
20 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C540204 A, A1 10
21 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D340122 A, A1, D1 60
22 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D340201 A, A1, D1 200
23 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D340301 A, A1, D1 150
24 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D480101 A, A1 30
25 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510201 A, A1 30
26 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510203 A, A1 10
27 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510205 A, A1 60
28 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510206 A, A1 30
29 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510301 A1 100
30 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510302 A, A1 100

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
( 272804 bình chọn, 9 / 10 điểm)
Tra cứu Đáp Án thi THPT Quốc Gia 2015

Để chờ nhận ngay Đáp Án thi Quốc Gia 2015 ngay khi kết thúc giờ thi? Rất đơn giản, Chỉ cần soạn tin:

DATN MÃMÔN MÃĐỀ gửi 8702
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả Đáp Án về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn SINH, mã đề 325  
Soạn tin: DATN SINH 325 gửi đến số 8702

Xem hướng dẫn chi tiết Bấm Đây !
Tra cứu Điểm Chuẩn lớp 10 2015

Để tra Điểm Chuẩn các trường THPT lớp 10 năm 2015, hãy soạn tin:

DCM TÊNTỈNH MÃTRƯỜNG gửi 8702

Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, Thi vào trường THPT-Việt Đức
Soạn tin: DCM hanoi 007 gửi đến số 8702

Ngay từ bây giờ bạn có thể soạn tin để nhận ngay Điểm Chuẩn lớp 10 chính xác nhất
Để tra Mã Trường Bấm Đây !
Tra cứu điểm thi vào lớp 10 2015

Bạn muốn điểm thi lớp 10 tự động gửi cho bạn ngay sau khi Bộ GD ĐT công bố? soạn tin:

DTM TÊNTỈNH SỐBÁODANH gửi 8702

Ví dụ: Thí sinh ở HÀ NỘI, có số báo danh là 012345 soạn tin:
Soạn tin: DTM HANOI 012345 gửi đến số 8702

Ghi Chú: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8702, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có.
Tư vấn chọn trường thi Đại học - Cao đẳng 2015

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình! Soạn tin:

CHON ĐIỂMDỰKIẾN KHỐITHI gửi 8502
Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh. .

Ví dụ: Bạn thi khối A, dự kiến đạt được là 25 điểm.
Bạn sẽ nhận được danh sách các trường ĐH tuyển sinh khối A có điểm chuẩn năm 2015 thấp hơn hoặc bằng 25 điểm, Soạn tin: CHON 25 A gửi đến số 8502

15 775 407
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email