BẤM ĐỂ TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2015 SỚM NHẤT CỦA BỘ GIÁO DỤC Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Môn Văn năm 2015


Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 : Xem chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 → BẤM ĐÂY

 Điểm chuẩn đại học 2014 : Xem điểm chuẩn đại học 2014 → BẤM ĐÂY

 Tỷ lệ chọi đại học 2014 : Xem tỷ lệ chọi trường đại học CĐ 2014 → BẤM ĐÂY

Kết quả tìm nguyện vọng 2 năm 2014

STT Mã trường Tên trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu xét tuyển NV2/NV3
1 MBS Đại học Mở TP. HCM D340101 A, A1, D1 70
2 MBS Đại học Mở TP. HCM D340201 A, A1, D1 70
3 MBS Đại học Mở TP. HCM D340301 A, A1, D1 70
4 MBS Đại học Mở TP. HCM D340405 A, A1, D1 50
5 MBS Đại học Mở TP. HCM D420201 A, A1/B 70
6 MBS Đại học Mở TP. HCM D510102 A, A1 60
7 MBS Đại học Mở TP. HCM D580302 A, A1, D1 50
8 TCT Đại học Cần Thơ D480201 A,A1 20
9 TCT Đại học Cần Thơ D620116 A,A1 25
10 TCT Đại học Cần Thơ D850102 A,A1,D1 25
11 HUI Đại học công nghiệp TP HCM A, A1, D1 50
12 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C340301 A, A1, D1 30
13 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C480201 A, A1 50
14 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510201 A, A1 10
15 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510202 A, A1 30
16 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510205 A, A1 10
17 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510206 A, A1 50
18 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510301 A, A1 20
19 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C510302 A, A1 60
20 HUI Đại học công nghiệp TP HCM C540204 A, A1 10
21 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D340122 A, A1, D1 60
22 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D340201 A, A1, D1 200
23 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D340301 A, A1, D1 150
24 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D480101 A, A1 30
25 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510201 A, A1 30
26 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510203 A, A1 10
27 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510205 A, A1 60
28 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510206 A, A1 30
29 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510301 A1 100
30 HUI Đại học công nghiệp TP HCM D510302 A, A1 100

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2014

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2014 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
( 275550 bình chọn, 9 / 10 điểm)
26 675 517
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email