TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2015

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2015 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2015 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
( 270314 bình chọn, 9 / 10 điểm)
6 058 770
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email