Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2014

Trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 Hệ Đại học Tất cả các khôi 13 4000
2 Hệ Cao Đẳng Tất cả các khối 10 500
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
26 476 761
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email