Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2015

Trường:
Mã trường: DQK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 DH Các ngành hệ ĐH 15 4200
2 CD Các ngành hệ CĐ 12 450

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2015

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2015 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2015 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
( bình chọn, / 10 điểm)
14 602 485
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email