Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2013

Trường:
Mã trường: SPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140202 Giáo dục Tiểu học A, A1 13 70
2 D140202 Giáo dục Tiểu học B, C 14
3 D140202 Giáo dục Tiểu học D1 13.5
4 D140205 Giáo dục Chính trị C 14 40
5 D140205 Giáo dục Chính trị D1 13.5
6 D140209 Sư phạm Toán học A, A1 13 40
7 D140212 Sư phạm Hóa học A 13 40
8 D140212 Sư phạm Hóa học B 14
9 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 14 40
10 D140231 SP Tiếng Anh (AV hệ số 2) D1 17 40
11 D220113 Việt Nam học (VH Du lịch) C 14 40
12 D220113 Việt Nam học (VH Du lịch) D1 13.5
13 D220201 Ngôn ngữ Anh (AV hệ số 2) D1 17 40
14 D220342 Quản lý văn hóa C 14 50
15 D220342 Quản lý văn hóa D1 13.5
16 D340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1 13 50
17 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5
18 D340301 Kế toán A, A1 13 50
19 D340301 Kế toán D1 13.5
20 D440301 Khoa học môi trường A 13 50
21 D440301 Khoa học môi trường B 14
22 D620301 Nuôi trồng thủy sản A, A1 13 50
23 D620301 Nuôi trồng thủy sản B 14
24 D760101 Công tác xã hội C 14 50
25 D760101 Công tác xã hội D1 13.5
26 D850103 Quản lý đất đai A, A1 13 50
27 D850103 Quản lý đất đai B 14

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2013 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
Tra cứu đáp án thi Tốt nghiệp THPT 2014

Bạn muốn biết kết quả bài thi của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? soạn tin:

DATN MÔNTHI MÃĐỀ gửi 8702

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Tiếng Anh,với mã đề là 125
Soạn tin: DATN ANH 125 gửi đến số 8702

Ghi Chú: Mã môn thi: TOAN, VAN, LY, SINH, DIA, ANH, PHAP, TRUNG, NHAT
Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp 2014

Bạn muốn điểm thi tốt nghiệp được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi Bộ giáo dục công bố?, hãy soạn tin:

DIEM MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8502
Chú ý: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8502, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có.

Ví dụ: Để tra điểm Tốt nghiệp của thí sinh tại Hà NộiSố báo danh102886.
soạn tin: DIEM 1A 102886 gửi đến số 8502

Tư vấn chọn trường thi Đại học - Cao đẳng 2014

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình! Soạn tin:

CHON ĐIỂMDỰKIẾN KHỐITHI gửi 8502
Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh. .

Ví dụ: Bạn thi khối A, dự kiến đạt được là 25 điểm.
Bạn sẽ nhận được danh sách các trường ĐH tuyển sinh khối A có điểm chuẩn năm 2012 thấp hơn hoặc bằng 25 điểm, Soạn tin: CHON 25 A gửi đến số 8502

Tra cứu Điểm Chuẩn lớp 10 2013

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất? Hãy soạn tin:

DCM MÃ TỈNH MÃ TRƯỜNG gửi 8702
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, thi vào trường THPT Việt-Đức
Soạn tin: DCM 1A 007 gửi đến số 8702

13 728 178
Nhận điểm thi qua Email