Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2013

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Mã trường: SP2
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D140217 Sư phạm Ngữ văn C 22.5 60
2 D140212 Sư phạm Hóa học A 24 46
3 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A, A1 16.5 96
4 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh B, C 17.5
5 D140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh D1 17
6 D140218 Sư phạm Lịch sử C 20.5 52
7 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 17 56
8 D140210 Sư phạm Tin học D1 17.5
9 D140209 Sư phạm Toán học A, A1 23.5 26
10 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp A, A1 18 58
11 D140214 Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp D1 18.5
12 D140215 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp B 17 53
13 D140204 Giáo dục Công dân C 18 27
14 D460101 Toán học A, A1 20 53 Ngành ngoài SP
15 D480201 Công nghệ Thông tin A, A1 17 40 Ngành ngoài SP
16 D480201 Công nghệ Thông tin D1 17.5 Ngành ngoài SP
17 D220330 Văn học C 17 59 Ngành ngoài SP
18 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D1, 4 19.5 32 Ngành ngoài SP
19 D440112 Hóa học A 18.5 51 Ngành ngoài SP
20 D420101 Sinh học B 20 54 Ngành ngoài SP
21 D440102 Vật lý A, A1 18 57 Ngành ngoài SP
22 D220310 Lịch sử C 17 55 Ngành ngoài SP
23 D220113 Việt Nam học C 15 56 Ngành ngoài SP

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2013 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn
 
Tra cứu đáp án thi Tốt nghiệp THPT 2014

Bạn muốn biết kết quả bài thi của mình làm đúng hay sai sau khi hết giờ thi? soạn tin:

DATN MÔNTHI MÃĐỀ gửi 8702

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Tiếng Anh,với mã đề là 125
Soạn tin: DATN ANH 125 gửi đến số 8702

Ghi Chú: Mã môn thi: TOAN, VAN, LY, SINH, DIA, ANH, PHAP, TRUNG, NHAT
Tra cứu điểm thi Tốt nghiệp 2014

Bạn muốn điểm thi tốt nghiệp được tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi Bộ giáo dục công bố?, hãy soạn tin:

DIEM MÃTỈNH SỐBÁODANH gửi 8502
Chú ý: Ngay từ bây giờ hãy gửi tin nhắn tới 8502, kết quả sẽ gửi đến bạn ngay khi có.

Ví dụ: Để tra điểm Tốt nghiệp của thí sinh tại Hà NộiSố báo danh102886.
soạn tin: DIEM 1A 102886 gửi đến số 8502

Tư vấn chọn trường thi Đại học - Cao đẳng 2014

Bạn băn khoăn chưa biết lựa chọn trường Đại học nào? Bạn muốn chọn trường phù hợp với sức mình! Soạn tin:

CHON ĐIỂMDỰKIẾN KHỐITHI gửi 8502
Chú ý: SốBáoDanh gồm mã trường + mã khối + SốBáoDanh của thí sinh. .

Ví dụ: Bạn thi khối A, dự kiến đạt được là 25 điểm.
Bạn sẽ nhận được danh sách các trường ĐH tuyển sinh khối A có điểm chuẩn năm 2012 thấp hơn hoặc bằng 25 điểm, Soạn tin: CHON 25 A gửi đến số 8502

Tra cứu Điểm Chuẩn lớp 10 2013

Bạn có muốn là người biết điểm chuẩn sớm nhất? Hãy soạn tin:

DCM MÃ TỈNH MÃ TRƯỜNG gửi 8702
Chú ý: Ngay từ bây giờ, khi bạn gửi tin nhắn tới hệ thống. Chúng tôi sẽ gửi đến kết quả điểm chuẩn về máy điện thoại của bạn ngay khi có.

Ví dụ: Thí sinh ở Hà Nội, thi vào trường THPT Việt-Đức
Soạn tin: DCM 1A 007 gửi đến số 8702

13 699 514
Nhận điểm thi qua Email