Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2013

Trường: Đại học Ngân Hàng TP HCM
Mã trường: NHS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 21
2 D340101 Quản trị Kinh doanh A, A1 16.5 80
3 D340301 Kế toán  A, A1 16.5 120
4 D340405  HT Thông tin Quản lý  A, A1 16.5 50
5 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 16.5 80
6 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 12 130 Hệ Cao đẳng
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
7 633 432
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email