Chi tiết nguyện vọng 2 năm 2014

Trường:
Mã trường: C20
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 C140202 GD Tiểu học A,A1 14 89
2 C140202 GD Tiểu học C 13.5 37
3 C140202 GD Tiểu học D1 14 73
4 C140206 GD Thể chất T 12 29
5 C140209 SP Toán học A,A1 10 54
6 C140211 SP Vật lý A,A1 10 38
7 C140212 SP Hoá học A 10 12
8 C140212 SP Hoá học B 11 14
9 C140213 SP Sinh học B 11 33
10 C140217 SP Ngữ văn C 10 66
11 C140218 SP Lịch Sử C 10 29
12 C140219 SP Địa Lý A,A1 10 18
13 C140219 SP Địa Lý C 10 20
14 C140231 SP Tiếng Anh D1 13.5 53
15 C220201 Tiếng Anh D1 13.5 99
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
15 512 035
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email