Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Học viện Phụ nữ Việt Nam Mã trường: HPN
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 500 231 1/0.46
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Phụ nữ Việt Nam:

TỈ LỆ CHỌI NĂM 2015

Đã có 31 trường công bố tỷ lệ chọi năm 2015
Chọn trường
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)
4 944 092
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email