Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Nam) Mã trường: BVS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 C340101 CĐ Quản trị kinh doanh 100 105 1/1.05
2 C480201 CĐ CNTT 100 116 1/1.16
3 D340101 Quản trị kinh doanh 100 326 1/3.26
4 D340115 Marketing 60 251 1/4.18
5 D340301 Kế toán 120 221 1/1.84
6 D480201 CNTT 200 562 1/2.81
7 D480203 Công nghệ đa phương tiện 130 383 1/2.95
8 D480299 An toàn thông tin 70 247 1/3.53
9 D510301 Công nghệ KT điện, điện tử 130 241 1/1.85
10 D520207 Kỹ thuật Điện tử truyền thông 140 334 1/2.39
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Nam):

TỈ LỆ CHỌI NĂM 2015

Đã có 31 trường công bố tỷ lệ chọi năm 2015
Chọn trường
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)