BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Tỉ lệ chọi năm 2014 - Ti le choi nam 2014

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: ĐH Khoa học (ĐH Huế) Mã trường: DHT
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D220104 Hán Nôm 50 18 1/0.36
2 D220213 Đông Phương học 40 68 1/1.7
3 D220301 Triết học 40 28 1/0.7
4 D220310 Lịch Sử 70 27 1/0.39
5 D220320 Ngôn Ngữ học 50 13 1/0.26
6 D220330 Văn học 50 32 1/0.64
7 D310301 Xã hội học 50 39 1/0.78
8 D320101 Báo chí 140 514 1/3.67
9 D420101 Sinh học 50 195 1/3.9
10 D420201 Công nghệ sinh học 60 512 1/8.529
11 D440102 Vật lí học 60 23 1/0.38
12 D440112 Hoá học 70 368 1/5.26
13 D440201 Đại chất học 66 10 1/0.15
14 D440217 Địa lý tự nhiên 40 38 1/0.95
15 D440301 Khoa học môi trường 70 515 1/7.36
16 D460101 Toán học 60 34 1/0.57
17 D460112 Toán ứng dụng 60 7 1/0.12
18 D480201 Công nghệ thông tin 200 1176 1/5.88
19 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 70 249 1/3.56
20 D520501 Kĩ thuật địa chất 67 42 1/0.63
21 D520503 Kĩ thuật trắc địa, bản đồ 67 12 1/0.18
22 D580102 Kiến trúc 180 317 1/1.76
23 D760101 Công tác xã hội 130 297 1/2.28
24 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường 60 314 1/5.23
Tra Tỉ Lệ Chọi chính thức của Trường DHT, soạn tin: CHOI DHT gửi 8502
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 567 838
Nhận điểm thi qua Email