BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Tỉ lệ chọi năm 2014 - Ti le choi nam 2014

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Đại học Mở TP. HCM Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D220201 Ngôn ngữ Anh 200 524 1/2.62
2 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 50 144 1/2.88
3 D220209 Ngôn ngữ Nhật 100 605 1/6.05
4 D220214 Đông Nam Á học 100 261 1/2.61
5 D310101 Kinh tế 100 385 1/3.85
6 D310301 Xã hội học 100 363 1/3.63
7 D340101 Quản trị kinh doanh 300 2 1/0.01
8 D340201 Tài chính Ngân hàng 250 657 1/2.63
9 D340301 Kế toán 300 777 1/2.59
10 D340405 Hệ thống thông tin quản lý 100 381 1/3.81
11 D380107 Luật kinh tế 200 2 1/0.01
12 D420201 Công nghệ sinh học 200 825 1/4.13
13 D480101 Khoa học máy tính 100 744 1/7.44
14 D580201 Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng 200 462 1/2.31
15 D580302 Quản lý xây dựng 100 157 1/1.57
16 D760101 Công tác xã hội 100 323 1/3.23
Tra Tỉ Lệ Chọi chính thức của Trường MBS, soạn tin: CHOI MBS gửi 8502
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 548 705
Nhận điểm thi qua Email