Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo tại Sơn Tây) Mã trường: DLT
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 STD340101 Quản trị kinh doanh 100 2 1/0.02
2 STD340301 Kế toán 100 4 1/0.04
3 STD340404 Quản trị nhân lực 100 4 1/0.04
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Lao Động - Xã Hội (Đào tạo tại Sơn Tây):

TỈ LỆ CHỌI NĂM 2015

Đã có 31 trường công bố tỷ lệ chọi năm 2015
Chọn trường
Sắp xếp tên trường theo
Tìm kiếm trường theo
( bình chọn, / 10 điểm)