BẤM XEM  ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NĂM 2014

BẤM XEM 311 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KIỂM SOÁT HÀ NỘI  , ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HCM,

ĐÃ CÓ 156 TRƯỜNG CÔNG BỐ ĐIỂM NGUYỆN VỌNG 2 : ĐH HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, ĐH MỎ ĐỊA CHẤT


Để nhận ngay ĐIỂM CHUẨN ĐH-CĐ năm 2014, soạn tin:

DC MÃTRƯỜNG gửi 8502 

VD: Để tra ĐIỂM CHUẨN của trường ĐH Kinh tế quốc dân soạn tin:

DC KHA gửi 8502 

Ghi chú: Điểm Chuẩn sẽ được gửi tới bạn ngay khi có, xem chi tiết Bấm đây

Tỉ lệ chọi năm 2014 - Ti le choi nam 2014

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa Mã trường: DDK
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 50 41 1/0.82
2 D420201 Công nghệ Sinh học 60 336 1/5.6
3 D480201 Công nghệ thông tin 200 1902 1/9.51
4 D510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 50 48 1/0.96
5 D510202 Công nghệ chế tạo máy 120 530 1/4.42
6 D510601 Quản lý công nghiệp 60 97 1/1.62
7 D520103 Kỹ thuật cơ khí (giao thông) 130 841 1/6.47
8 D520114 Kỹ thuật cơ điện tử 90 418 1/4.64
9 D520115 Kỹ thuật nhiệt 130 174 1/1.34
10 D520122 Kỹ thuật tàu thủy 50 37 1/0.74
11 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 270 1738 1/6.44
12 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 240 674 1/2.81
13 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 100 523 1/5.23
14 D520301 Kỹ thuật hóa học 50 71 1/1.42
15 D520320 Kỹ thuật môi trường 60 161 1/2.68
16 D520604 Kỹ thuật dầu khí 80 251 1/3.14
17 D540101 Công nghệ thực phẩm 130 642 1/4.94
18 D580102 Kiến trúc 130 545 1/4.19
19 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 210 1002 1/4.77
20 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 210 474 1/2.26
21 D580208 Kỹ thuật xây dựng 50 63 1/1.26
22 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 110 50 1/0.45
23 D580301 Kinh tế xây dựng 80 187 1/2.34
24 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 60 275 1/4.58
Tra Tỉ Lệ Chọi chính thức của Trường DDK, soạn tin: CHOI DDK gửi 8502
Ghi chú: Chính thức
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách Khoa:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
5 568 865
Nhận điểm thi qua Email