Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: LPH
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 Ngành Luật (A00) 514 860 1/1.67
2 Ngành Luật (C00) 514 1877 1/3.65
3 Ngành Luật (D01) 687 931 1/1.36
4 Ngành Luật kinh tế (A00) 120 572 1/4.77
5 Ngành Luật kinh tế (C00) 120 1333 1/11.11
6 Ngành Luật kinh tế (D01) 160 682 1/4.26
7 Ngành Luật Thương mại quốc tế (D01) 140 865 1/6.18
8 Ngành ngôn ngữ Anh (D01) 140 753 1/5.38
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)