Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: HYD
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D720201A Bác si Y học cổ truyền 633 1095 1/1.73
2 D720201B Bác si Y học cổ truyền 100 611 1/6.11
3 D720401A Dược sĩ tây y 79 487 1/6.16
4 D720401B Dược sĩ tây y 20 566 1/28.3
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)