Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: HQT
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D220201 Ngành Ngôn ngữ Anh 90 92 1/1.02
2 D310106 Ngành Kinh tế quốc tế 90 88 1/0.98
3 D310206 Ngành Quan hệ quốc tế 90 161 1/1.79
4 D320407 Ngành Truyền thông quốc tế 90 109 1/1.21
5 D380108 Ngành Luật quốc tế 90 29 1/0.32
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)