Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 C340301 Cao đẳng kế toán 50 68 1/1.36
2 C510302 Cao đẳng CNKT điện tử truyền thông 50 104 1/2.08
3 D320104 Truyền thông đa phương tiện 80 364 1/4.55
4 D340101 Quản trị kinh doanh 200 676 1/3.38
5 D340115 Marketing 170 565 1/3.32
6 D340301 Kế toán 200 533 1/2.67
7 D480201 CNTT 680 1507 1/2.22
8 D480203 Công nghệ đa phương tiện 280 1217 1/4.35
9 D480299 An toàn thông tin 200 925 1/4.63
10 D510301 Công nghệ KT điện, điện tử 220 858 1/3.9
11 D520207 Kỹ thuật Điện tử truyền thông 420 1330 1/3.17
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)