Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Sở GDĐT Lạng Sơn >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 010 1 test te 29
2 010 204 test te 26
3 010 67 test te 18
4 010 90 test te 16
5 010 93 test te 13.5
6 010 102 test te 13
7 010 329 test te 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)