Kết quả xem Thủ khoa năm 2014 - Ket qua xem Thu khoa nam 2014

Trường: ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DTN 320 Trần Thị Minh Châu 12/11/96 D1 19.75
2 DTN 676 Kiều Đức Định 04/04/96 D1 18.5
3 DTN 3053 Nguyễn Ngọc Quyền 10/11/96 D1 18
4 DTN 318 Nguyễn Minh Châu 06/12/96 D1 17.25
5 DTN 2698 Đồng Thị Nhung 01/10/96 D1 17.25
6 DTN 4346 Nguyễn Thị Yến 12/10/96 D1 16.5
7 DTN 2288 Trần Thị Mai 31/08/96 D1 16.5
8 DTN 1075 Đặng Thị Hiền 13/03/96 D1 16.5
9 DTN 314 Đặng Thị Hải Châu 23/03/96 D1 16.25
10 DTN 2335 Trần Sơn Minh 22/04/96 D1 16.25
1 DTN 5567 Phạm Trung Kiên 10/06/96 A 21.75
2 DTN 7870 Lăng Thị Nhung 02/07/1996 A 19
3 DTN 9933 Nguyễn Thị Thắm 02/03/96 A 18.75
4 DTN 9326 Nguyễn Thị Thanh Tâm 30/04/96 A 18.5
5 DTN 4076 Nguyễn Thị Thanh Hoà 07/11/96 A 18.5
6 DTN 1579 Vũ Thị Thuỳ Dung 13/01/96 A 18.25
7 DTN 4061 Trần Huy Hoàng 18/02/96 A 18.25
8 DTN 12168 Nguyễn Thanh Tùng 21/01/96 A 18.25
9 DTN 6930 Dương Văn Minh 25/08/95 A 18
10 DTN 4077 Nguyễn Văn Hoà 24/12/96 A 18
1 DTN 1968 Bùi Tuấn Dũng 24/08/96 B 22
2 DTN 9462 Tô Thị Khánh Phượng 06/08/96 B 21
3 DTN 2181 Nguyễn Tùng Dương 22/08/96 B 21
4 DTN 6775 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 17/11/96 B 21
5 DTN 11407 Nguyễn Thị Thu 02/02/97 B 21
6 DTN 5856 Nguyễn Phi Khanh 16/09/96 B 20.75
7 DTN 412 Nguyễn Việt Anh 25/06/96 B 20.5
8 DTN 11505 Nguyễn Thị Thuý 12/08/96 B 20.5
9 DTN 2052 Nguyễn Tuấn Dũng 04/02/96 B 20.25
10 DTN 14136 Ngô Hoàng Yến 23/03/96 B 20.25
1 DTN 1728 Nguyễn Minh Thanh 21/01/96 A1 19.75
2 DTN 1197 Vũ Thị Tuyết Mai 23/12/96 A1 19.75
3 DTN 1180 Nguyễn Diệu Mai 18/04/96 A1 18.75
4 DTN 1581 Nguyễn Thị Việt Phượng 03/01/96 A1 18.5
5 DTN 1415 Ngô Minh Nguyệt 25/11/96 A1 18.5
6 DTN 1382 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 08/06/96 A1 18
7 DTN 11 Đinh Thị Lan Anh 02/08/96 A1 18
8 DTN 2345 Nguyễn Thị Yến 12/01/96 A1 17.5
9 DTN 1317 Lê Hồng Ngân 03/09/96 A1 17.5
10 DTN 1468 Nông Thị Thuỳ Nhung 25/06/94 A1 17
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Nông Lâm:
( 284 bình chọn, 10 / 10 điểm)
26 298 587
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email