Kết quả xem Thủ khoa năm 2014 - Ket qua xem Thu khoa nam 2014

Trường: Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Miền Trung - Thanh Hóa >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 CMM 239 Lê Thị Lan 15/06/1957 A 20
2 CMM 99 Phạm Thị Thu Hà 12/09/1932 A 17.75
3 CMM 449 Lê Trương Thơm 05/12/1960 A 17
4 CMM 504 Nguyễn Thị Trang 23/05/1986 A 17
5 CMM 39 Đinh Văn Chiến 11/06/1961 A 17
6 CMM 460 Hà Văn Thuận 26/11/1902 A 16.5
7 CMM 378 Lê Thị Sen 18/06/1903 A 16.25
8 CMM 326 Lê Thị Thanh Nguyệt 28/08/2015 A 16.25
9 CMM 438 Phạm Văn Thế 25/03/1987 A 16
10 CMM 526 Nguyễn Văn Tuấn 25/10/1904 A 16
1 CMM 99 Lê Thị Linh 24/11/1960 B 21.25
2 CMM 31 Lê Thị Đào 12/07/1904 B 17.5
3 CMM 41 Trần Thị Hà 20/09/1906 B 16.25
4 CMM 92 Nguyễn Bá Linh 28/10/1958 B 16.25
5 CMM 30 Nguyễn Thị Đào 31/05/1931 B 16
6 CMM 24 Nguyễn Thị Duyên 31/05/2015 B 13.75
7 CMM 103 Hoàng Đình Lộc 20/07/2013 B 13.25
8 CMM 170 Mai Thế Thắng 19/05/1960 B 13.25
9 CMM 136 Quách Thị Phương 21/06/1957 B 10.75
10 CMM 191 Lê Đức Trường 31/07/1904 B 9.75
1 CMM 55 Đặng Thị Hường 08/10/2013 D1 15
2 CMM 114 Lại Thị Thơm 06/12/2015 D1 12
3 CMM 90 Lê Đức Nhân 14/04/1959 D1 8.25
4 CMM 143 Vũ Thị Lụa 03/01/1929 D1 8.25
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Tài Nguyên Và Môi Trường Miền Trung - Thanh Hóa:
( 978 bình chọn, 8 / 10 điểm)
7 624 385
Kết bạn với Điểm thi 24H trên G+
Nhận điểm thi qua Email