Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Vinh >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 TDV 1 Văn Phú Duy An N 29
2 TDV 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 TDV 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 TDV 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 TDV 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 TDV 102 Bùi Minh Huy N 13
7 TDV 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)