Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Đồng Tháp >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 SPD 1 Văn Phú Duy An N 29
2 SPD 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 SPD 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 SPD 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 SPD 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 SPD 102 Bùi Minh Huy N 13
7 SPD 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)