Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Sư phạm Hà Nội 2 >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 SP2 1 Văn Phú Duy An N 29
2 SP2 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 SP2 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 SP2 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 SP2 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 SP2 102 Bùi Minh Huy N 13
7 SP2 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
1 SP2 1 test te 29
2 SP2 204 test te 26
3 SP2 67 test te 18
4 SP2 90 test te 16
5 SP2 93 test te 13.5
6 SP2 102 test te 13
7 SP2 329 test te 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2:
( bình chọn, / 10 điểm)