Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 QSX 1 test te 29
2 QSX 204 test te 26
3 QSX 67 test te 18
4 QSX 90 test te 16
5 QSX 93 test te 13.5
6 QSX 102 test te 13
7 QSX 329 test te 10.76
1 QSX 1 Văn Phú Duy An N 29
2 QSX 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 QSX 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 QSX 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 QSX 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 QSX 102 Bùi Minh Huy N 13
7 QSX 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM:
( bình chọn, / 10 điểm)