Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Học viện Ngân Hàng >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 NHH 1 Văn Phú Duy An N 29
2 NHH 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 NHH 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 NHH 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 NHH 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 NHH 102 Bùi Minh Huy N 13
7 NHH 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)