Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DTZ 1 test te 29
2 DTZ 204 test te 26
3 DTZ 67 test te 18
4 DTZ 90 test te 16
5 DTZ 93 test te 13.5
6 DTZ 102 test te 13
7 DTZ 329 test te 10.76
1 DTZ 1 Văn Phú Duy An N 29
2 DTZ 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 DTZ 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 DTZ 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 DTZ 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 DTZ 102 Bùi Minh Huy N 13
7 DTZ 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Khoa học:
( bình chọn, / 10 điểm)