Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Đà Nẵng >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DND 1 Văn Phú Duy An N 29
2 DND 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 DND 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 DND 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 DND 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 DND 102 Bùi Minh Huy N 13
7 DND 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
1 DND 1 test te 29
2 DND 204 test te 26
3 DND 67 test te 18
4 DND 90 test te 16
5 DND 93 test te 13.5
6 DND 102 test te 13
7 DND 329 test te 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)