Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Tài chính - Marketting >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DMS 1 Văn Phú Duy An N 29
2 DMS 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 DMS 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 DMS 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 DMS 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 DMS 102 Bùi Minh Huy N 13
7 DMS 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Tài chính - Marketting :
( bình chọn, / 10 điểm)