Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Huế >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DHU 1 Văn Phú Duy An N 29
2 DHU 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 DHU 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 DHU 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 DHU 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 DHU 102 Bùi Minh Huy N 13
7 DHU 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
1 DHU 1 test te 29
2 DHU 204 test te 26
3 DHU 67 test te 18
4 DHU 90 test te 16
5 DHU 93 test te 13.5
6 DHU 102 test te 13
7 DHU 329 test te 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)