Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DDS 1 Văn Phú Duy An N 29
2 DDS 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 DDS 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 DDS 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 DDS 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 DDS 102 Bùi Minh Huy N 13
7 DDS 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Đà Nẵng - Đại Học Sư Phạm:
( bình chọn, / 10 điểm)