Kết quả xem Thủ khoa năm 2016 - Ket qua xem Thu khoa nam 2016

Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại Học Ngoại Ngữ >> Hướng dẫn sử dụng
Xếp hạng Mã trường SBD Họ và tên Năm sinh Khối thi Điểm tổng
1 DDF 1 Văn Phú Duy An N 29
2 DDF 204 Đặng Thị Lan Phương N 26
3 DDF 67 Huỳnh Nguyên Hà N 18
4 DDF 90 Nguyễn Văn Hoàng N 16
5 DDF 93 Lê Thị Thu Hồng N 13.5
6 DDF 102 Bùi Minh Huy N 13
7 DDF 329 Bùi Thị ái Vy N 10.76
          Quay lại Thủ khoa               Về Trang Chủ               Bản in
Xem thông tin khác của trường Đại học Đà Nẵng - Đại Học Ngoại Ngữ:
( bình chọn, / 10 điểm)