Xếp hạng ĐHCĐ trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp 2016 - Xếp hạng DHCD truong dH Thai Nguyen - dH Ky Thuat Cong Nghiep 2016

( bình chọn, / 10 điểm)