ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2014

Đã có 49 tỉnh/thành công bố điểm thi lớp 10 năm 2014
Chọn tỉnh/thành

Điểm thi lớp 10 của thành phố Hà Nội đã được cập nhật đầy đủ, để nhận ngay điểm, Soạn tin:

DTM HANOI SốBáoDanh gửi 8702

Để tra Mã Tỉnh của bạn Bấm đây!

( 4730 bình chọn, 10 / 10 điểm)
5 543 922
Nhận điểm thi qua Email