Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TDD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13 800
2 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
3 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông A, A1 13
4 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
5 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
6 C340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
7 C340301 Kế toán A, A1 13
8 C340301 Kế toán D1 13.5
9 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A, A1 13
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1 13
11 D340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
12 D340107 Quản trị khách sạn A, A1 13
13 D340107 Quản trị khách sạn D1 13.5
14 D340406 Quản trị văn phòng A, A1 13
15 D340406 Quản trị văn phòng D1 13.5
16 D340406 Quản trị văn phòng C 14
17 D220113 Việt Nam học A, A1 13
18 D220113 Việt Nam học D1 13.5
19 D220201 Tiếng Anh D1 13.5
20 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13
21 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14
22 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13
23 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A, A1 13
24 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1 13.5
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn