Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C140210 Sư phạm Tin học A, A1 10 30
2 C140211 Sư phạm Vật lý A, A1 10 15
3 C140213 Sư phạm Sinh học B 11 15
4 C140217 Sư phạm Ngữ văn C 11 15
5 C140218 Sư phạm Lịch sử C 11 30
6 C140219 Sư phạm Địa lý A, A1 10 15
7 C140219 Sư phạm Địa lý C 11
8 C480202 Tin học ứng dụng A, A1 10 30
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn