Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D310101 Kinh tế học A, A1, D1 24 20 Môn Toán nhân hệ số 2
2 D340302 Kiểm toán A, A1, D1 29 20 Môn Toán nhân hệ số 2
3 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1, D1 24 20 Môn Toán nhân hệ số 2
4 Luật thương mại quốc tế A, A1 28.5 20 Môn Toán nhân hệ số 2
5 Luật thương mại quốc tế D1 28 Môn Toán nhân hệ số 2
6 Luật Tài chính – Ngân hàng A, A1 28.5 20 Môn Toán nhân hệ số 2
7 Luật Tài chính – Ngân hàng D1 28 Môn Toán nhân hệ số 2
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn