Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NTU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D52580102 Kiến trúc V 13 800
2 D52580102 Kiến trúc H 14
3 D52210405 Thiết kế nội thất V 13
4 D52210405 Thiết kế nội thất H 14
5 D52210403 Thiết kế đồ họa V 13
6 D52210403 Thiết kế đồ họa H 14
7 D52340201 Tài chính Ngân hàng A, A1 13
8 D52340201 Tài chính Ngân hàng D 13.5
9 D52340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
10 D52340101 Quản trị kinh doanh D 13.5
11 D52340301 Kế toán A, A1 13
12 D52340301 Kế toán D 13.5
13 C52210405 Thiết kế nội thất V 10
14 C52210405 Thiết kế nội thất H 12
15 C52210403 Thiết kế đồ họa V 10
16 C52210403 Thiết kế đồ họa H 12
17 C52340201 Tài chính Ngân hàng A, A1, D 10
18 C52340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D 10
19 C52340301 Kế toán A, A1, D 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn