Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: FBU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1 13 300
2 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5
3 D340301 Kế toán A, A1 13
4 D340301 Kế toán D1 13.5
5 D340302 Kiểm toán A, A1 13
6 D340302 Kiểm toán D1 13.5
7 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13
8 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 C340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1, D1 10 50 Hệ cao đẳng
10 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 50 Hệ cao đẳng
11 D340201 Tài chính – Ngân hàng A, A1 13 50 Hệ liên thông
12 D340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5 Hệ liên thông
13 D340301 Kế toán A, A1 13 50 Hệ liên thông
14 D340301 Kế toán D1 13.5 Hệ liên thông
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn