Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340120 Kinh doanh quốc tế A, A1 13 9
2 D340120 Kinh doanh quốc tế D1 13.5 -1
3 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1 13 -1
4 D340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5 -1
5 D340301 Kế toán A, A1 13 -1
6 D340301 Kế toán D1 13.5 -1
7 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường A, A1 13 -1
8 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường B 14 -1
9 D850101 Quản lý tài nguyên môi trường D1 13.5 -1
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn