Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTE
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 C340301 Kế toán A 15 80
2 C340301 Kế toán A1 13
3 C340301 Kế toán D1 13.5
4 D340103 Quản trị kinh doanh A, A1 13 70
5 D340103 Quản trị kinh doanh D1 13.5
6 D380107 Luật kinh tế A, A1 13 25
7 D380107 Luật kinh tế D1 13.5
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn