Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D480103 Kỹ thuật phần mềm A, A1 13 60
2 D480103 Kỹ thuật phần mềm D1 13.5
3 D480101 Khoa học máy tính A, A1 13 80
4 D480101 Khoa học máy tính D1 13.5
5 D480102 Truyền thông và mạng máy tính A, A1 13 60
6 D480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 13.5
7 D480104 Hệ thống thông tin A, A1 13 80
8 D480104 Hệ thống thông tin D1 13.5
9 D510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính A, A1 13 80
10 D510304 Công nghệ kỹ thuật máy tính D1 13.5
11 D320104 Truyền thông đa phương tiện A, A1 13 60
12 D320104 Truyền thông đa phương tiện D1 13.5
13 D510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông A, A1 13 60
14 D510302 Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông D1 13.5
15 D510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A, A1 13 60
16 D510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử D1 13.5
17 D520212 Kỹ thuật Y sinh A, A1 13 60
18 D520212 Kỹ thuật Y sinh B 14
19 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A, A1 13 80
20 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D1 13.5
21 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A, A1 13 60
22 D340405 Hệ thống thông tin quản lý C 14
23 D340406 Quản trị văn phòng A, A1 13 60
24 D340406 Quản trị văn phòng C 14
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn