Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13
2 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
3 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 13
4 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 10
5 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 10
6 C510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A, A1 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn