Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DPY
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D220113 Việt Nam học C 14 5
2 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1 10 6
3 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10 4
4 C620105 Chăn nuôi A,A1 10 6
5 C620105 Chăn nuôi B 11 4
6 C620201 Lâm nghiệp A 10 3
7 C620201 Lâm nghiệp A1 10 3
8 C620201 Lâm nghiệp B 11 4
9 C480202 Tin học ứng dụng A,A1 10 6
10 C480202 Tin học ứng dụng D1 10 4
11 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A,A1 10 6
12 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử D1 10 4
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn