Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13 300
2 D480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
3 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 13
4 D580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A, A1 13
5 D580301 Kinh tế xây dựng A, A1 13
6 D580301 Kinh tế xây dựng D 13.5
7 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A, A1 13
8 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A, A1 13
9 D420201 Công nghệ sinh học A 13
10 D420201 Công nghệ sinh học B 14
11 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A 13
12 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B 14
13 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường D 13.5
14 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D 13.5
15 D220113 Việt Nam học A, A1 13
16 D220113 Việt Nam học C 14
17 D220113 Việt Nam học D 13.5
18 C480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 10 100
19 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10
20 C340301 Kế toán A, A1, D1 10
21 C510103 Công nghệ Kỹ thuật xây dựng A, A1, D1 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn