Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A, A1 13
2 D510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử: A, A1 13
3 D580201 Kỹ thuật công trình Xây dựng A, A1 13
4 D580201 Kiến trúc V 13
5 D520320 Kỹ thuật Môi trường A, A1 13
6 D520320 Kỹ thuật Môi trường B 14
7 D340101 Kế toán kiểm toán A,A1, 13
8 D340101 Quản trị doanh nghiệp D1,2,3,4 13.5
9 D340101 Tài chính ngân hàng A,A1, 13
10 D220113 Việt Nam học  C 14
11 D220113 Việt Nam học  D 1,2,3,4 13.5
12 D220201 Ngôn ngữ Anh  D1 13.5
13 D220201 Ngôn ngữ Anh  A1 13
14 C480201 Công nghệ thông tin A, A1 10
15 C510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử A, A1 10
16 C510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A, A1 10
17 C340301 Kế toán A, A1, 10
18 C340301 Kế toán D1,2,3,4 10
19 C220113 Việt Nam học  C 11
20 C220113 Việt Nam học D1,2,3,4 10
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn