Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DHD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1, D2, D3, D4 14 70 Bậc Đại Học
2 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A, A1 16.5 27 Bậc Đại Học
3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C 18.5 Bậc Đại Học
4 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D1, D2, D3, D4 17.5 Bậc Đại Học
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn