Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D140209 Sư phạm Toán học A 22.5 19
2 D140209 Sư phạm Toán học A1 22
3 D140210 Sư phạm Tin học A, A1 14.5 17
4 D440217 Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) A 13 26
5 D440217 Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) B 14
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn