Kết quả Điểm Nguyện vọng 3 - Ket qua Diem Nguyen vong 3

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: DDF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV3 Chỉ tiêu xét NV3 Ghi chú
1 D220201 Cử nhân tiếng Anh D1 23.5 59
2 D220201 Cử nhân tiếng Anh Thương mại D1 24 43
3 D220201 Cử nhân tiếng Anh Du lịch D1 23.5 11
4 D220209 Ngôn ngữ Nhật D1 24.5 17
5 D220209 Ngôn ngữ Nhật D6 22
6 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D1 21.5 11
7 D220213 Đông phương học A1 22.5 34
8 D220213 Đông phương học D1 20.5
          Quay lại Nguyện vọng 3               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn